Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

O, U &L: Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-10-09 09:43 i Förskolan Norrgården Lekeberg
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering:

Vad ska ge vi barnen för förutsättningar att utveckla?

Barnen ska utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Varför ska vi arbeta med detta?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och visa respekt för varandra. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga i sig själva och på förskolan.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar aktivt med det sociala klimatet, bland annat genom att arbeta med Tio små kompisböcker, Kompissol, Barnkonventionen och för diskussioner med barnen om hur man är en bra kompis i vardagssituationer. Vi stärker barnen genom att uppmuntra barnet i sin process när barnet exempelvis försöker ta på sig skorna och inte enbart när barnet lyckas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: