Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3. Önskebrunnen Projektstart

Skapad 2020-10-09 09:51 i 093051 Förskolan Brunnsmästaren Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi de områden barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

Under workshop- veckorna har vi observerat barnens intressen och utifrån det vi sett beslutat att fortsätta vårt arbete med rörelse och dramatisering. Barnen har skapat relationer till närmiljön, figurer som de skapat, naturmaterial, dans, musik och varandra.

 

Vi vill fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till Världen.

Vi använder parkerna i stadens centrum och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena.

Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar.

 

Under 2020 har vi de här utvecklingsområdena i vår enhet:

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: