Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brott och straff, lag och rätt

Skapad 2020-10-09 09:59 i Provskola - grundskolan Alingsås
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Ett avsnitt om lag och rätt, brott och straff m.m.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är rätt och fel och vilka lagar och regler styr detta i samhället? Vad händer om någon inte följer lagarna? Vilka straff kan utdelas vid ett brott?

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att förstå hur det svenska rättssystemet är uppbyggt. Dessutom att själv kunna reflektera, ta ställning och argumentera för vad som är "rätt och fel".

Detta ska vi arbeta med

Arbetsområdet handlar om att att utveckla en förståelse för det svenska rättssystemet. Vad händer när ett brott begås? Vilka påföljder, straff kan man få? När är man straffmyndig och vad händer då?  För att vi ska kunna fungera i ett samhälle, vad är då "rätt eller fel"?

Vi kommer att ha olika arbetssätt, så som:

 • Genomgångar och diskussioner
 • Svara på frågor
 • Argumentera för vad du tror på
 • Filmer.

 

Jag kommer att bedöma dig utifrån:I matrisen nedan framgår vilka olika förmågor och kunskaper som bedöms:

Uppgifter

 • "Min kompis snattar"

 • När ska man vara straffmyndig

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Brott och straff, lag och rätt

Når ännu ej målen
Klicka för att redigera
Når målen
Klicka för att redigera
God måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Mycket god måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i det område som vi läser om.
Har goda kunskaper i det område som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i det område som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan beskriva enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra enkla resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. Kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Kan beskriva komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer . Kan föra relativt välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individ och samhälle påverkar varandra.
Begrepp
Begrepp
Kan använda sig av begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: