Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholm

Skapad 2020-10-09 10:11 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola
Före Bornholm är ett språkfrämjande material för barn i förskolan.

Innehåll

Bornholm

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs, skriv och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap.

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberg, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Mål/syfte 

Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar. Utveckla sitt ordförråd, leka med orden, ställa frågor, kommunicera med varandra. Utveckla sitt intresse för bilder och texter samt tolka dessa.

Konkreta mål:

-bli medvetna om att ord rimmar
-bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
-kunna återberätta sagan på olika sätt
-lära känna nya ord och få förståelse för orden
-intressera sig för skriftspråket

Genomförande

Vi använder oss av boken "Före Bornholmsmodellen" och det färdiga materialet som erbjuds. Vi tillägger även material som vi anser behövs.

Vi delar barngruppen i 2 mindre barngrupper och har Före Bornholms samlingar 2 gånger varje vecka. Språksamlingen har en tydlig början med upprop, sedan högläsning, rim, ramsor och någon aktivitet. Samlingarna har ett tydligt avslut med en ramsa.

 

Under samlingarna tänker vi även speciellt på detta: 

Normer och värden: Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.

Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget: Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

Jämställdhet: Utmana barnens tankar genom att även förändra stereotypa roller i sagorna när så är möjligt.

Digitalisering: QR-koder till de böcker vi arbetar med, variera så vi projicerar sagorna via projektorn. Penpal.

Flerspråkighet: Om så möjligt ta fram sagorna på barngruppens alla modersmål. Samverka med föräldrar och översätta nyckelord i sagorna. Uppmärksamma och Uppmuntra barnen att berätta vad nyckelorden heter på deras modersmål. Vi använder även oss av Penpal och boken ”Min trespråkiga talande ordbok” för att spontant översätta ord vi blir nyfikna på kopplat till materialet.

Dokumentation under lärprocessen

Vi hjälps åt att dokumentera under arbetets gång. Enskilt, tillsammans med barnen samt i arbetslaget. 

Ansvar

Vi delar på ansvaret för grupperna, att planera, dokumentera och reflektera.

Uppföljning

Arbetet följs upp och utvärderas varannan vecka på avdelningsplaneringen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: