Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 20/21

Skapad 2020-10-09 10:15 i Solbringens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
planering

Innehåll

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

 

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

•förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

 

•förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta

 

•förmågan att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Vi vill lägga en bra matematisk grund för barnen då vi tror det underlättar när de senare börjar förskoleklass. Att föra matematiska resonemang gör att barnen utvecklar ett logiskt tänkande.

 

 

 

Hur arbetar vi?

 

Barnen räknar, ordnar och kategoriserar föremål i den fria leken. Vi spelar spel, går på formjakt och utmanar barnen i deras matematik. Vi finns med och stöttar barnen genom att sätta ord på matematiken i olika situationer. Genom att visa exempel på hur vi löser olika problem med hjälp av matematik kan vi visa på matematikens användbarhet. Ett vanligt förekommande matematikproblem i barngruppen för närvarande är av typen: Om två år är jag sex år men hur gammal är nn om två år?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: