Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur med igelkottarna

Skapad 2020-10-09 11:30 i Sollidens förskola Östersund
Förskola
Eftersom barnen är intresserade av naturen så vill vi att de ska få lära sig lite mer om skogen och djuren. Få upplevelser och och ha roligt.

Innehåll

Nuläge

Barngruppen  som vi kallar Igelkottarna är 8 st i ålder 2-4 år

Barnen tycker om att vara ute i naturen. De blir väldigt glada och positiva när de får höra att vi ska gå till skogen.

 

Mål

Vi vill att barnen:

börjar att förstå vad som händer i naturen under de olika årstiderna.

lär sig att respektera djuren och naturen.

får träna motoriken

Syfte

Se hur naturen förändras och vad som händer med djuren i våra olika årstider.

Visa barnen att det finns mycket material i naturen som kan användas till olika saker. tex leka med i skogen eller ta med till

förskolan för att ha som pysselmaterial. 

Genomförande

En gång i veckan går vi i Igelkottgruppen till skogen och upplever den tillsammans med alla sinnen.

Vi följer vad som händer vid en myrstack efter årstiderna.

Vi ger barnen små uppdrag tex att hämta en kotte eller pinne. stå på en sten eller stubbe. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av Ipad och kamera för att knäppa kort och dokumentera.

Ansvar

Ansvars pedagoger för Igelkottgruppen

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar under arbetets gång på vår gemensamma planering.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: