Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteus förskolor - Grundplanering 2- projektval och projektplan-Midgård-Grupp1

Skapad 2020-10-09 12:12 i 093151 Förskolan Midgård Stockholm Norrmalm
Förskola
Dags att göra val av projekt och utforskande. Utifrån observationsperioden kring "Hav och vatten- för en hållbar framtid" har ni fått många olika tankar om vad som kan bli er fördjupning. Här nedan reflekterar ni utifrån observationsperioden, gör ett val och en projektplan.

Innehåll

1. Reflektion kring observationsperioden

 

Vad är gemensamt (var ligger barnens intressen?)

 

Liv i vatten har vi sett som ett intresse som barnen har. Vi har använt projektorn mot vårt målade hav i  det stora rummet för att få till simmande fiskar. Barnen samlas framför, vissa står och kollar på fiskarna medan andra försöker röra på de.

Vi har även en dykarbagge inne hos oss som vi fått efter ett APT tillfälle. Tillsammans med barnen tar vi hand om den. Då och då plockar vi ned den vi håller den sällskap. Barnen har även varit med när vi bytt levnadsmiljö till den genom att byta akvarium, sand, stenar och vatten.

Barnen gillar att ösa och hälla vatten i hinkar samt tömma ur och börja om på nytt. De häller vatten i rännorna och ser hur vattnet förflyttar sig samt fångar upp vattnet.

Barnen jämför olika färger på vattnet genom att titta om de kan se igenom. Vatten med sand går inte att se igenom, medan färgat vatten har en färg, men det går att se igenom.

Vi har även utforskat isbitar vilket var intressant och kallt.

Vi har målat med vattenfärg och flytfärg i färgen blå och även andra färger.

Vilka frågor har väckts? Vad är barnen nyfikna på?

Vi ser ett stort intresse för rörelse i/av vatten. Hur rör sig vattnet? Hur rör sig djur i vatten? Vad lever i vattnet?

Ser ni några "spår" som ni kan arbeta vidare med?

De simmar i leken som fiskar. När det finns vattenpölar så hoppar de i dem så det stänker. Vi har en dykarbagge som vi vårdar, de pratar om fiskar, bläckfiskar mm.

 

Vilka strategier har barnen använt sig av för att lära?

De gör och ser vad som händer, upprepa många gånger, observerar på håll.

 

Vad är vi pedagoger nyfikna på?

 

Liv i vatten och rörelse i vatten.

 

Vad är utforskningsbart?

Liv i vatten.

 

2. Definiera kortfattat ert projektval .

Vi har en innemiljö med inspiration av vatten och hav som barnen har varit med och skapat tillsammans med oss genom att måla, limma och klippa. Vi har inspirationsbilder av olika djur så som maneter, fiskar, krabbor och sjöhästar mm .Vi har även projicerat en vattenmiljöer med olika sorters levande vattendjuren. Inne på avdelningen har vi även en dykarbagge som barnen visar ett stort intresse för.  

 

Vi vill utforska vad är det med liv i vatten som intresserar barnen?

 

3. Projektplan

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom projektet och varför?

Se att det finns liv i olika miljöer, att allt levande kan se olika ut och har olika funktioner samt behov. Vad bidra vattnets liv för oss människor. Hur viktigt det är att vi människor värnar om vattnet. 

 

Hur gör vi alla barn delaktiga?

Vi erbjuder barnen tillfällen att möta olika sorters levande djur i olika miljöer i små grupper, Vi ger barnen tillfällen att reflektera kring djuren vid många olika tillfällen ex vid lunch eller vid samlingar. 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga?

Genom våra lärloggar som vi publicerar, genom den dagliga dialogen vi har vid hämtningar. 

Vi försöker även skapa bildspel en gång i månaden som visas i hallen där både barnen och vårdnadshavarna kan se och diskutera kring det de ser. 

Kanske göra en hemuppgift som barnen kan få göra tillsammans med familj och ta med till förskolan. 

 

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljön som ger värde åt projektet? 

Vi ska låna lite mer böcker för inspirartion och fakta, vi ska göra i ordning vår kub.

 

Hur kan våra lärmiljöer med sina mötesplatser laddas för projektet och undervisningen?

Vi har planerat att skapa ett vatten inspirerat projektrum i det lilla rummet vid hallen. Där har vi satt upp barnen hav och de har satt dit sina fiskar som simmar omkring. 

 

Hur kan vi skapa förbindelser mellan de olika undervisningstillfällena?

Att reflektera innan varje tillfälle om vad vi har gjort tidigare. 

 

Frågor kopplade till läroplanens områden att ställa sig innan projektet:

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

Lära sig olika begrepp om vatten och om vad som lever i vatten.

Vi sjunger vatten inspirerade sånger på våra dagliga samlingstillfällen

Reflektion i mindre och större grupper genom att prata kring bilder från projekttillfällen , fråga barnen vid lunch vad de har fått uppleva på förmiddagen (dialog)

 

Vilka är projektets matematiska möjligheter?

Barnen får möta djur i olika former, storlekar, barnen öser vatten i olika behållare som rymmer och väger olika mycket. Barnen får möjlighet att räkna antal, ex hur många armar har bläckfisken. Barnen får tolka olika djurs hastighet, simmar de snabbt eller långsamt. 

 

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Tillsammans med barnen vill vi ta reda på vad djuren i vattnet lever av och även hur de äter. Vi vill ta reda på hur de olika djuren tar sig fram ex simmar de fram eller går de. Hur lever djuren  som individ eller i grupp?

 

Vilka är projektets motoriska möjligheter?

Vi utmanar barnen att röra sig som djuren, röra sig till vattnet och vattnets vågor.

 

Vilka  är projektets demokratiska möjligheter, hur kan ni inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Vi jobbar utifrån barnens intressen detta ser vi som barnens rätt att få välja.

Alla barn får vara med och vara delaktiga

Vi planerar innan varje projekt tillfälle för att få givande undervisningstillfällen då alla barn har rätt till utbildning. 

Vi kommer att jobba med att visa barnen att det är viktigt att inte skräpa ner och att det är viktigt att vi värnar om vår natur.

 

Vilka är projektets skapande möjligheter?

Barnen har fått måla fiskar, limmat hav av silkespapper. vi planerar att jobba vidare med färg, lim och lera. Barnen ska även få möjligheten att bygga och konstruera befintliga eller skapa egna vattenlevande djur.

 

Vilka är projektets digitala möjligheter?

Vi använder oss av digitala verktyg för att kunna ge barnen möjlighet att få möta miljöer som vi i verkligheten har svårt att kunna uppleva. Vi filmar och fotograferar för att kunna reflektera med barnen, detta ger barnen möjlighet att gå tillbaka och återuppleva tidigare tillfällen. Vi använder oss av digitala verktyg för att få ljud av hav och vatten, ljud och läten från olika djur i vatten. 

 

Hur ska vi organisera för att allt ska förbindas? (transdisciplinärt och rhizomatiskt)

Vi arbetar med liv i vatten både inne och ute med både mindre och större grupper. 

Genom att prata om det vi gjort och vad vi ska fortsätta med.

Att barnen alltid har möjlighet till att utforska kring liv i vatten. Att material alltid är tillgängligt så de själva kan plocka fram eller lätt kan be någon vuxen om hjälp.

 

Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama, ny forskning  för att hitta intressanta ingångar?

Vi sjunger och dramatiserar sånger, vi skapar ett stort gemensamt konstverk som är inspirerad av sången "en kulen natt"

 

Gör en struktur kring undervisning utifrån  ert projektval

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: