👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Expressionism

Skapad 2020-10-09 12:07 i Gislövs skola Trelleborg
En planering för arbetet med expressionismen. Bildanalys. Tolkning.
Grundskola 9 Bild
Expressionism - konsten att uttrycka sig i bild

Innehåll

Konkretiserade mål och bedömning

Under detta temaarbete kommer du att få lära dig:

 • särdrag inom konstriktningen expressionism
 • en enkel modell för bildanalys
 • att planera och skapa en bild med expressionistiska drag

Arbetssätt och arbetsformer

För att lära oss om expressionism kommer vi att:

 • se ett bildspel med exempel på expressionistiska bilder
 • analysera ett expressionistiskt verk
 • samtala och diskutera
 • göra en tolkning av den analyserade bilden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild år 7-9

BILD åk 7-9

E
C
A
Bildframställning
Arbetet med att skapa en egen tolkning av en expressionistisk bild.
Prövar olika sätt att arbeta med färg, form och bildkomposition. Kan med stöd hitta ideér om utförande och presentation.
Uppgifterna har en viss teknisk kvalitet. Eleven tar egna initiativ och kommer med egna ideér men behöver råd och stöd för att våga genomföra och presentera. Kan följa instruktioner i flera steg. Skapar på variationsrikt sätt med färg, form och komposition. Har egna ideér och finner ibland oväntade lösningar.
Uppgifterna är genomgående av hög teknisk kvalitet. Eleven arbetar självständigt. Kan och vågar fullfölja egna ideér. Kan följa och utmana instruktioner med gott resultat. Varierar sitt sätt att använda färg, form, komposition och presentation på nya oväntade sätt. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Redskap för bildframställning
Hanterar olika material och tekniker på ett ändamålsenligt sätt.
Hanterar material och tekniker på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Hanterar material och tekniker på ett varierande, undersökande, reflekterande och säkert sätt.
Kommunikation, analys och tolkning
Har en tanke med budskapet i arbetet. Använder ibland relevanta ord och begrepp. Kan göra enklare bildanalyser och tolkningar. Kan med stöd kritiskt granska bilder.
Har en klar tanke med budskapet i arbetet. Använder relevanta ord och begrepp. Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och tolkningar. Förstår till viss del vad komposition, färg, form och text har för betydelse.
Har en medveten tanke med budskapet i arbetet. Använder vant relevanta ord och begrepp. Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad färg, form och text har för betydelse. Kan kritiskt granska bilder.