Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgubbens planering till vårdnadshavare ht -20

Skapad 2020-10-09 13:20 i Elmsta förskola Norrtälje
Förskola
Hur är en bra kompis?

Innehåll

                

MÅLOMRÅDE

Generativ fråga: Hur är en bra kompis?

Normer och värden

Integritet (Stopp min kropp)

Syfte: Barnen ska få förutsättningar att utforska sin egen roll och påverkan i ett större sammanhang och i grupp (demokrati).

Mål ur Läroplan för förskolan 18:

Vi har valt att fokusera och utgå utifrån två följande målområden i läroplanen om att

varje barn ska få förutsättningar att utveckla:

-sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att hjälpa andra ( Lpfö 18 2.1 Normer och värden)

-sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter .och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö 18 2.2 Omsorg utveckling lärande).

Dessa målområden lyfts även i Barnkonventionen.               

 

Specifika mål

Förståelse:

Barnens ska få möjlighet att utveckla förståelse om vad kompisen tycker är okej eller inte. Vad vi säger till varandra. Hur vi säger till varandra. Hur vi sätter gränser. Hur vi kan hjälpa varandra. Hur det känns när... Ta ansvar för sina handlingar, Säga förlåt, göra förlåt. 

 

Förmågor:

Vi vill skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor

att samarbeta i mindre och större grupper för allas välbefinnande.

att barnen ska utveckla förmågan om att fungera både enskilt och i grupp i förskolans vardag i olika aktiviteter

att vänta på sin tur

att visa hänsyn

 

Begrepp som vi huvudsakligen och till en början kommer arbeta utifrån är:

• Turtagning

• Samarbete

• Integritet och ”stopp min kropp”

 

 AKTIVITETSPLAN

Aktiviteter:

Arbeta kring vald litteratur om Bockarna Bruse och De tio små kompisböckerna.

Vi läser, återberättar, sjunger, leker/dramatiserar, ritar/målar och diskuterar sagorna.

Exempel på frågor: 

- Hur är det att vara en bra kompis?

- Hur kan man samarbeta?

- Hur kan man göra när någon är ledsen?

- Hur gör man någon glad?

- Hur säger eller gör man förlåt?

- Hur kan man komma överens?

 

Skillnader och likheter med när man är tex. ledsen och glad.

- Hur ser kroppen ut när man är arg/glad/ledsen? 

- Vad sker med ansiktet?

 

Vi utforskar på hur många olika sätt man kan uttrycka känslor.

Vi rör oss till olika slags musik och uttrycker känslor i musiken, leker oss fram och berättar.

Tankar om vidare utforskande:

- Hur kan kroppen visa vad vi berättar? 

- Hur uttrycks känslor i musik och rörelse?

- Hur uttrycker man sig i berättande och i lek?

- Hur uttrycker man t.ex. ilska med musik, färg, dans, teckning, bildstöd, bokstäver, talat språk, tecken, främmande språk.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: