Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självständighet

Skapad 2020-10-09 21:48 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Alla barn bär på en längtan efter kärlek, trygghet och delaktighet, en sträva efter självständighet och en lust att lära sig allt om sin omvärld.

Innehåll

En av grundstenarna i montessoripedagogiken är att uppmuntra barnens självständighet.

Maria Montessori menade att barnet mycket tidigt börjar sträva mot oberoende från vuxna i sin omgivning och vill börja skapa sin egen person på sitt eget sätt. I denna strävan är vi vuxna ofta belägna att vara det största hindret. Varje människa föds nyfiken med en inneboende drivkraft, vilket motiverar barnet att ständigt lära sig nya saker. ”Hjälp mig att göra det själv” är en annan grundtanke inom Montessoripedagogiken. För oss innebär det att stötta barnes utveckling till självständiga och kompetenta individer med gott självförtroende.

Mål:

Att på ett lustfyllt sätt ge barnen tid att upptäcka att de kan själva.

Orsak till valt mål:

• Barnen visar intresse för att klara av saker på egen hand. De är aktiva i vardagssysslor, i av/ påklädning, vid matbordet och i många andra moment under dagen.
• I den här åldern kan och vill barnen göra på egen hand.

 

Så här kommer vi löpande att följa barnens läroprocesser:

• Självhjälp genom att ge tid och möjlighet att försöka själva utan onödig inblandning från vuxna. Detta gör barnen självständiga och uppfyller deras inre behov att göra sig oberoende. Barnet får då möjlighet att lära känna sina förmågor, de märker att de kan själva vilket leder till ökat självförtroende.

•  Använda oss av den pedagogiska dokumentationen, tillsammans med barnen och som underlag för reflektion i arbetslaget.

• Genom observationer, dokumentationer och reflexioner som vi delger varandra i våra arbetslagsmöten och i gemensamma möten.

 

Det här resultatet förväntar vi oss:

• Självständiga barn

• Tillit till den egna förmågan

• Ökad koncentrationsförmåga

• Från ett görande till ett kunnande

 

Så här kommer vi att utvärdera:

• Vi utvärderar vårt arbete varje år för att se hur väl vår verksamhet svarar upp mot uppsatta utvecklingsmål.

• Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: