👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8: Prov 1

Skapad 2020-10-10 12:49 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Spanska Prov, Kapitel 1 och 2, Vale 8. Hörförståelse, Läsförståelse, Ordkunskap, Grammatik och Skrivuppgift.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi har nu arbetat med kapitel 1-4 i läromedlet Vale och främst repeterat moment från åk 7, som klockan, räkneord, regelbundna verb i presens, futurum, spanskans måste, artiklar, väder och teneruttryck samt glosor från lästa kapitel. Dessutom tillkommer en kort skrivuppgift på provet där du får möjlighet att visa din förmåga att själv formulera meningar och uttrycka dig i skrift på spanska. Se bedömningsmatris nedan!

Innehåll

Matriser

M2
Prov 1 Ht 2012

Bedömningsmatris

Bedömingen av dina förmågor utgår från följande aspekter:
F
E
C
A
Läsa
Läser delar av enkla texter. Förstår lösryckta ord men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva: Disposition
Skriva med sammanhang
Genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Genomför ännu korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Skriva: Språk
Ordförråd idiomatiska uttryck stavning grammatik flyt varitation
Skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförrådet och grammatik. Förmella fel som förstör förståelsen.
Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförrådet och grammatik. Förmella fel förekommer , kan störa men förstör inte förståelsen.
Skriver med ett enkelt språk. Visar på en medvetenhet gällande ordval och grammatik. Formella fel förekommer, kan störa men förstör ej förståelsen.
Skriver med ett enkelt, sammanhängande språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Lyssna
Förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.