👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friarporträtt

Skapad 2020-10-10 15:19 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Bild
Du skall, med utgångspunkt i konsthistoriens porträtt, skapa en bild där du på motsvarande sätt berättar för betraktaren vem du är och vilka egenskaper du innehar. Bilden skall efterlikna samma stil och uttryck som de historiska porträtten, men signalera din personlighet och vilka egenskaper du vill lyfta fram hos dig själv. Du skall använda dig av såväl miljö, symboler, och rekvisita för att skapa din bild. Du får lov att be någon annan att fotografera dig – det är inte kvaliteten på fotot som bedöms i huvudsak, utan din förmåga att återanvända en stil, samt att förmedla din identitet genom symboler, kroppsspråk och rekvisita.

Innehåll

Gör såhär:

1.     Skriv ned vilka egenskaper du betraktar som viktiga i din identitet, till exempel: berest, skolad, energisk, generös, kreativ, osv.

2.     Bestäm med vilken typ av rekvisita/symboler du kan signalera dessa egenskaper, till exempel: berest = jordglob/karta, skolad = bok, energisk = röda färger, osv. ­­

3.     Fundera ut i vilken miljö din identitet bäst blir porträtterad, till exempel: berest = vid en busstation/tågcentral, skolad = bibliotek, lärosäte, osv.

4.     Sätt samman en skiss för din bild och planera vilken typ av rekvisita du behöver. Om det är något du behöver som du inte har själv kan du alltid fråga skolan, UngKan eller en kompis.

5.     Ställ i ordning allt för fotot och be en kompis eller annan person fotografera dig. OBS! Detta behöver inte ske på skoltid.

6.     Arbeta med bildens ljus, kontraster och effekter i din telefon.

7.     Lämna in på Unikum i din lärlogg. Förklara kortfattat hur bilden signalerar din identitet och vilka medel du har använt att förmedla budskapet.

Matriser

Bl
Friarporträtt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla idéer
Du visar att du kan bidra till att utveckla idéer genom att bearbeta historiska bilder och andra inspirationsmaterial.
Du visar att du kan utveckla delvis egna idéer genom att bearbeta historiska bilder och andra inspirationsmaterial.
Du visar att du kan utveckla idéer genom att bearbeta historiska bilder och andra inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsgången bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsgången formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter viss bearbetning leder framåt.
Under arbetsgången formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Framställa bilder
Du har skapat ett friarporträtt med ett enkelt bildspråk som delvis påminner om de historiska friarporträtten. Du har på ett enkelt sätt, med hjälp av symboler, rekvisita, miljö och kroppsspråk uttryckt någonting om din identitet.
Du har skapat ett friarporträtt med ett utvecklat bildspråk som påminner om de historiska friarporträtten. Du har på ett utvecklat sätt, med hjälp av symboler, rekvisita, miljö och kroppsspråk uttryckt din identitet och vilka av dina egenskaper som är viktiga för dig.
Du har skapat ett friarporträtt med ett väl utvecklat bildspråk som i hög grad påminner om de historiska friarporträtten. Du har på ett väl utvecklat sätt, med hjälp av symboler, rekvisita, miljö och kroppsspråk uttryckt din identitet och vilka av dina egenskaper som är viktiga för dig.
Presentera bilder
Du presenterar din bild med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du beskriver på ett enkelt sätt vilka egenskaper du har valt ut hos dig själv och hur du har valt att framställa dessa med hjälp av symboler, rekvisita, miljö och kroppsspråk.
Du presenterar din bild med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Du beskriver på ett utvecklat sätt vilka egenskaper du har valt ut hos dig själv och hur du har valt att framställa dessa med hjälp av symboler, rekvisita, miljö och kroppsspråk.
Du presenterar din bild med god anpassning till syfte och sammanhang. Du beskriver på ett väl utvecklat sätt, med ämnesspecifika begrepp, vilka egenskaper du har valt ut hos dig själv och hur du har valt att framställa dessa med hjälp av symboler, rekvisita, miljö och kroppsspråk.