Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6, Vänge Religioner i världen

Skapad 2020-10-10 18:09 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Bild Religionskunskap Svenska
Eleverna ska i par, planera en resa till länder och platser där religionerna hinduism, buddhism samt samereligionen finns. Eleverna ska i sina reseloggar berätta om religionernas särdrag och hur man lever med religionen i vardagen, i ord och bild.

Innehåll

Vad?

A. Eleverna ska redovisa sina kunskaper om islam, kristendom och judendom i ett jämförande perspektiv. Vad är en faktatext och hur bearbetar med en så att man kanske och förstå likheter och olikheter.

B.Vad är buddhism och vad är hinduism samt samereligionen/Nordiska religioner?

Hur?

A. I samverkan mellan religion, svenska och bild. Genom att arbeta med vad en faktatext är och hur man bearbetar den för att lära sig likheter och olikheter.  Läromedel "Klara svenskan åk 6" Tala, läsa, skriva. Re/Utkik 4-6. Gestalta gudar och Buddha  med egen tolkning eller teckna av och färgläggning.

B. Med hjälp av filmer, textläsning, information från nätet, erhålla enskild kunskap, så att eleverna i grupper om tre, kunna redovisa sin förståelse om buddhism, hinduism och samereligionen i ord, bild och dramatisering av Buddhas liv.

 

Bedömning?

A. Enskild skriftlig redovisning X 2 och skriven reseskildring från Indien samt ett rikt illustrerat vykort rån Sri lanka. Skriftlig och muntlig redovisning om Nordiska religioner samt dramatisering om Buddhas liv.

B. Hur elevgruppen kan visa sina kunskaper genom muntlig framställan samt i text och bild. Aktivt deltagande, frågeställningar och egna förklaringar som påvisar kunskap och förståelse.

Bedömningen grundar sig på de betygskriterierna i religion, svenska och bild. 

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: