Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salter ht 20

Skapad 2020-10-10 23:10 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 9 Kemi
Nu ska det det handla om attraktionskrafter. Som människa är det bättre att vara positiv än negativ men för salter, alltså jonföreningar är det annorlunda.

Innehåll

Vi ska  jobba med valda delar ur det här kapitlet se boken sid 276-279 för grundkunskap. Lär mer sidor är valfritt. 

Tid cirka 4 veckor.

KUNSKAPSMÅL

Veta att salter består av positiva och negativa joner som hålls samman av elektriska krafter i kristaller.

Förstå vad som händer när ett salt löses i vatten

Kunna ge exempel på vad salter används till.

 

LÄR MER

Kunna namn och laddningstal för några positiva och negativa joner.

Kunna sätta ihop joner med olika laddning till ett salt

Kunna ge flera exempel på hur salter bildas och då även skriva reaktionsformel för saltbildningen 

Kunna planera och genomföra en egen undersökning av okända saltlösningar.

 

BEDÖMNINGSUPPGIFT: Planera och genomför en laboration med rubriken "Hur kan man tillverka ett salt? "

Skriv en en fullständlig labrapport följande rubriker:

Rubrik "Hur kan man tillverka ett salt? "

Hypotes 

Utrustning och kemikalielista

Genomförande

Resultat 

Slutsats och  förslag på någon förbättring av genomförandet som skulle kunna ge ett tydligare/säkrare resultat. 

 

Uppgifter

 • Ke Fullständig labrapport

 • Ke- Fullständig labrapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: