Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla, väder & vind

Skapad 2020-10-11 12:45 i Söderskolan Falkenberg
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder".
Grundskola 4 Fysik Kemi
Värme och kyla är en del av vårt vardagliga liv och något som vi kommer i kontakt med i princip hela tiden. Vi möts nästan dagligen av information gällande väder. Vi har idag olika sätt att ta reda på vilken väder morgondagen har att erbjuda. Vi ska lära oss flera begrepp kopplade till väder, värme, kyla och luft. Vi ska även arbeta med att göra en presentation om ett väderfenomen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska få lära dig begrepp som har med väder att göra, t..ex. högtryck, lågtryck, nederbörd m.fl samt hur olika väder uppstår.
 • Du ska också få lära dig om luftens egenskaper, hur vindar och tryck uppstår, samt om vattnets kretslopp för att förklara nederbörd.
 • Du ska få lära dig dokumentera temperatur i tabeller och läsa av tabeller och diagram kopplade till vårt tema. 
 • Du ska få träna på att hitta information om ett väderfenomen och sedan sammanställa en presentation som du sedan får redovisa.

Bedömning- vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om hur olika väderfenomen uppstår genom att använda de begrepp och fakta vi lärt oss.
 • berätta om luftens egenskaper 
 • visa dina kunskaper med ett skriftligt prov.
 • läsa av tabeller och diagram.

Det gör jag genom att följa ditt arbete på lektionerna, lyssna på dig när du diskuterar, när du gör ett skriftligt prov samt genom en kahoot.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna detta genom att:

 •  
 • titta på film, läsa och skriva om olika väderfenomen.
 • lyssna på genomgångar.
 • göra experiment
 • skriftligt prov som handlar om värme, kyla, väder och vind
 • dokumentera temperaturen i tabeller och diagram, samt läsa av dessa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: