👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Svenska Skriva åk 1

Skapad 2020-10-11 14:33 i Vallastadens skola Linköping
Pedagogisk planering Svenska Skriva åk
Grundskola 1 Svenska
Pedagogisk planering Svenska Skriva åk 1

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Efter avslutat arbetsområde ska eleven utvecklat förmågan att 

 • Gör mellanrum mellan orden
 • Kan skriva några ord
 •  Kan skriva en enkel mening.
 • Kan skriva sitt namn, skriva skyltar, minneslappar och önskelista
 • Kan skriva enkla vykort eller julkort
 • Kan berätta för någon som skriver ned
 • Kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.

 

Arbetssätt och Strategier i undervisningen

 

Så här kommer vi att arbeta 

 • Jobba med bokstavsschema där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet
 • Skapa i olika material kring varje bokstav
 • Jobba med olika böcker som Lästräna och Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord
 • Berätta för någon som skriver ned på lapp bredvid. Skriva av eller fylla i färdigskriven text
 • Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort. Lägga egna meningar med bilderna och korten. Skriva av meningarna
 • Högläsning av sagor och återberätta med bilder och textremsor
 • Göra egna böcker och bläddror
 • Dramatisera berättelser med början, händelse, problem och slut
 • Skriva meningar till bilder
 • Skriva sagor
 • Skriva muntligt med skiljetecken.

 

Strategier vi använder:

 • Textsamtal (öppna frågor, sammanfatta)
 • Tankebok med reflektioner
 • Berättelseansikte
 • Karaktärsschema
 • Cirkelmodellen
 • VÖL-schema
 • VENN-diagram
 • Hem- och expertgrupp

 

Bedömning

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Att du kan sambandet mellan ljud och bokstav
 • Att du gör mellanrum mellan orden
 • Att du kan skriva några ord och enkla meningar med stor bokstav och punkt
 • Att du kan skriva enkla vykort
 • Att du kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Pedagogisk planering Svenska Skriva åk 1

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva några stora och små bokstäver.
Du kan skriva stora och små bokstäver med tydlig handstil
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv.
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du prövar att skriva och har skrivriktningen klar för dig.
Du har mellanrum mellan orden Du kan skriva/stava enkla ord med och utan bildstöd
Du kan stava enkla elevnära ord till exempel: och, han, som Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord Du vet att man ska använda stor bokstav. punk, och frågetecken gör det ofta.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Med stöd av en vuxen skriver du för att berätta med och utan bildstöd.
Du prövar att skriva för att berätta med och utan bildstöd
Du kan skriva kortare meningar, med och utan bildstöd
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd