👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i Förskoleklass

Skapad 2020-10-11 15:52 i Östra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola F – 6 Svenska
I Förskoleklass arbetar i med svenska på en mängd sätt under hela dagarna. Vi använder oss av bilder och bokstäver för kommunikation och arbetar för att väcka intresse och nyfikenhet för språket.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Här lägger du in de mål i LGR del 1 & 2 som ni kommer att ha med som en del av arbetet.
 •     
 •     
 •    

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer bland annat arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Språklig medvetenhet, bland annat i form av Rim, meningar, ord, stavelser
  och ljud
 • Berättande  
 • Läsförståelse
 • Auditiv, visuell och motorisk förmåga

 

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du bland annat få undervisning om (centralt innehåll):

 • Bokstäver
 • Berättarteknik
 • Meningsuppbyggnad
 • Fonetik
 • Sammankoppling mellan fonem och morfem
 • Språkförståelse
 • Kommunikation via symboler
 • Finmotorikövningar

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Svenska-boken Trulle
 • Språk-appar, bland annat Bingel och Bornholmslek
 • Korsord
 • Högläsning
 • Skriva sig till läsning
 • Eget berättande
 • Lek med bokstäver och symboler

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Kommunicera på svenska
 • Kommunicera med hjälp av bokstäver och symboler
 • Intresse och nyfikenhet för språk och kommunikation

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Hur kommer bedömningen att gå till?
 • När kommer elevernas arbeten bedömas? Under ordinarie undervisning.
 • Vem kommer bedöma? Mentorerna för förskoleklass.
 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback? Lärarna är observanta på hur eleverna utvecklas inom området och på om de behöver mer stöd eller utmaningar inom något område. Vi uppmärksammar eleverna på deras progression.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Mall Pedagogisk Planering Östra skolan 18/19

Insatsk krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1