👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering åk1

Skapad 2020-10-11 16:11 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
Har du någon gång funderat på vad som händer med sakerna som vi slänger i soporna? Förstår du orden återvinna och källsortering? För att svara på de här frågorna ska vi lära oss om olika material som vardagliga saker är gjorda av och vad som kan hända med det materialet efter att vi kastat sakerna.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

 • om olika sorters material, t ex plast, metall, papper.
 • hur kan de olika materialen sorteras.
 • vad som händer med materialet i naturen, på soptippen etc.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 

 • gemensamma genomgångar, diskussioner och skrivuppgifter.

 • praktiska övningar där du får klämma, känna och sortera olika material.

 • vi tittar på olika faktafilmer.

 • arbeta enskilt och i grupp.

 

Begrepp:

 • material
 • sopor
 • källsortering
 • återvinna
 • plast
 • metall
 • trä
 • papper
 • organiskt

Digitala verktyg:

 • projektor 
 • i-pad
 • cromebook 


Slutuppgift:

 

 • sortera olika material
 • du ska berätta och förklara vad som händer med olika material efter vi slängt dem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3