Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2020-10-11 16:29 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
Det går att hitta djur högst uppe i de snöigaste bergen, längst ner i de mörkaste havsdjupen och i de hetaste och torraste öknarna. Djur finns att upptäcka överallt och de har alla anpassat sig till den miljö de lever i. I det här arbetsområdet får du lära dig mer om detta samt hur djur kan sorteras och delas in i grupper och mycket mer.

Innehåll

Kunskapskrav

Du har kunskaper om hur djuren har utvecklats på jorden.

Du kan ge exempel på djurs anpassningar till olika livsmiljöer.

Du kan beskriva djurens fortplantning och ge exempel på några olika livscykler hos djur.

Du har kunskaper om hur djur kan sorteras och delas in i grupper samt kan namnen på dessa grupper.

Du kan namnen på några vanliga djurarter. 

Du kan diskutera frågor som rör en hållbar utveckling för djuren.

Arbetssätt

Vi läser texter i biologiboken. 

Vi tittar på film.

Vi söker information på hemsidor, till exempel ne.se.

Vi arbetar med frågor.

Vi skapar och håller presentationer.

Vi diskuterar och arbetar med kooperativa övningar.

Bedömning

Du visar att du nått kunskapskraven genom att delta aktivt i undervisningen
samt genom att göra en diagnos i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: