Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment fsk

Skapad 2020-10-11 20:09 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Genomför ett experiment som barnen är intresserade av och tycker är spännande. Valet av ett experiment utgår ifrån barnens förkunskaper, intresse och våra mål.

Innehåll

Innehåll:

 

Syfte:

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt.

Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Där igenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

 

 

Centralt innehåll.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

 

 

Verksamhetsmål:

Eleverna får ges möjlighet att prova olika material, redskap och tekniker för att skapa.

Eleverna ges möjlighet att genom experiment testa och observera olika händelser i natur och samhälle.

Elever ges även möjlighet att beskriva detta med ord och bild.

 

 

Undervisningen

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet till olika sorters experiment. För att fånga barnens intresse försöker vi att ha med så många olika sorters experiment, där vi gör på olika sätt och använder olika material. Inför varje experiment får barnen ställa sig en hypotes om vad de tror kommer att hända.
Därefter gör vi experimentet och sedan reflekterar vi om vad som hände. Ibland är det endast läraren som gör experimentet och barnen får titta. Vissa tillfälle så ger läraren instruktioner och sedan får barnen utföra de.

 

Nyckelord/begrepp:
Färger, Ägg och salt, Luft, Vatten, Is, Snö, Hållbar mat, Sinnena, Grundfärgerna, årstider mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: