Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mentorstid

Skapad 2020-10-11 20:13 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Varje dag 15-20 minuter har grupperna i förskoleklass mentorstid. Då genomförs pedagogiska lekar och diskussioner.

Innehåll

Innehåll

Syfte

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

 

Centralt innehåll

 

 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Verksamhetsmål:

 • Jag kan vänta på min tur när det är samling. 
 • Jag kan sitta bredvid alla i samlingsringen/gruppen. 
 • Jag kan delta i lekar/spel och följer angivna regler. 
 • Jag kan se att andra behöver hjälp före mig. 
 • Jag kan vänta på min tur när vi köar till matsalen. 

 

Undervisning - arbetssätt:

Varje dag ca 15-20 minuter leker vi pedagogiska lekar, tittar på film och diskuterar, läser böcker om livsfrågor samt har samarbetets övningar och värderingsövningar. 

I början av läsåret arbetar vi mycket med pedagogiska lekar där eleverna kan lära känna varandra. Namnlekar och förtroendelekar är då i centrum. Vi pratar också en del om olika förutsättningar, att alla är unika samt att vi alla kan behöver olika hjälpmedel för att klara av vardagen på bästa sätt. 

Under mentorstiden arbetar vi bland annat med:

 • Pedagogiska lekar (hunden och benet, fläta en riktig fläta, dansstopp, draken och ägget, kanelsnäckan, dansstopp, mördarleken, zoom osv.) 
 • Vara vänner och diskussioner till programmet. 
 • Hotell kom som du är och diskussion till programmet. 
 • Värderingsövningar (fyra hörn, ställa sig på linjen osv) 
 • Klassråd och andra demokratiska beslut. 
 • Stopp min kropp sången 
 • Barnen i Kramdalen 1 och 2. 
 • Media smart (ett material om att vara bland annat källkritisk och fundera över vad som finns på olika skärmar) 
 • Ugglan och kompisproblemet och diskussioner till programmet. 

 

Elevinflytande:

Utgår ifrån eleverna förkunskaper och intresse i val av arbetssätt/material.

Vikt läggs vid gruppen och vilka område just den elevgrupp behöver utveckla. 

 

Bedömning:

Bedömning samt utvärdering sker under arbetets gång och sker på gruppnivå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: