Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdensdjuren

Skapad 2020-10-11 20:54 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

Innehåll

BAKGRUND

Vi har märkt att barnen på vår avdelning är intresserad av djuren därför har vi valt att ha tema bondgården.

Vi vill lära barnen respekt för allt levande och i det längre perspektivet att de ska få fortsätta att andas frisk luft och kunna vistas fritt ute i vår natur.

Vi startade upp höstterminen med ett tema som barnen kan känna igen sig i och som vi tillsammans kan lära oss fakta om.

I vår närhet finns en bondgård i fredriksdal som vi ofta promenerar till och barnen visar stort intresse för djuren, växterna och maskinerna som finns där.

Vi upplever även att bernen visar ett stort intresse för sång, dans, och rimsor .

 

MÅL

-lära sig fakta om de olika djuren 

-se sambandet att bondgården ger oss mat på bordet

Då vårt utvecklingsområde på förskolan är språk och kommunikation samt lärmiljöer kommer vi hela tiden att arbeta med språket för att ge våra barn förutsättningar till ett rikt och nyanserat språk.

Att se över och förändra våra lärmiljöer eftersom det är viktigt då vi vill locka barnen och väcka deras nyfikenhet.

När vi pratar om natur, sagor,rim och ramsor samt lyfta matematiska begreppen antal, storlek, länge och färg.

 

METOD

Vi arbetar med temat dels i samlingarna och genom att utforma vår miljöer  inne på ett sätt som inspirerar till lekar rörande bondgården.

Vi pratar också omkring djuren på olika sätt.

-Vad heter de olika djuren i familjen?

-Var bor djuren?

-Hur låter djuren?

Vad heter deras ungar?

Vad äter djuren?

 Vi sjunger sånger om de olika djuren och om bondgården genom sånglåda.

VI har pussel ,spel och böcker som är kopplade till bondgården.

Vi går till  fredriksdal och tittar på djuren.

Vi skapar i olika material

Ipadaden kommer bli ett naturligt vektyg i vårt tema

 vi även kommer att ha sångsamilingar samt dela upp oss i olika grupper i olika aktiviteter.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att ta bilder som vi tittar på tillsammans.

Vi skriver ner barnens tankar och vad de har lärt sig efterhand

Vi använder oss av Unikum, Instagram och sätter ibland upp dokumentation i vår hall.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

 På måndagsplaneringarna utvärderar vi vad vi har gjort föregående veckor, vad som har fångat barnen, vad de har visat störst intresse för och hur vi ska fortsätta i arbetet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: