Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans planering Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-12 09:32 i Skogsbacken Österåker
Förskola
Vi arbetar med Hållbar utveckling och delar upp det i miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I läroplanen står det att barnen ska ges möjlighet att att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk, social som miljömässig.

Innehåll

Vad?

Miljömässig hållbarhet

Hur?

 Vi använder oss utav material från Håll Sverige rent och Utbildningsradions "Barr och Pinne räddar världen. Där ges barnen möjlighet att få en inblick i återvinning, återanvändning, hur vi håller våra vatten rena, nedskräpning i naturen, kompostering och Allemansrätten.

Varför?

Vi vill ge barnen förståelse över hur vi kan göra och tänka för att värna om vår miljö och natur på bästa sätt.

 

Vad?

Ekonomisk hållbarhet

Hur?

Vi pratar ofta med barnen om att äta upp det de har på sin tallrik och varför man inte ska slänga mat. Vi diskuterar om hur man ska vara mot sakerna vi har här på förskolan, att man ska vara rädda om sakerna och vad vi kan göra om de går sönder. Vi tittar på Barr och Pinne som tar upp ämnen som återanvändning. Vi samtalar efteråt vad man kan göra med saker som går sönder eller som man inte vill ha längre. Vi hade en byta-julklappsjulkalender för att uppmärksamma barnen på att man kan byta eller ge bort saker man inte längre vill ha istället för att slänga. Vi läser böcker som tar upp ämnet på olika sätt och diskuterar sedan innehållet i böckerna.

Varför?

Vi vill att barnen ska få förståelse för hur deras handlade kan påverka både ekonomin och vår miljö.

 

Vad?

Social hållbarhet

Hur?

Vi brevväxlar med en femårsgrupp i Norge för att få en förståelse hur barn kan leva i andra länder. Vi tar hjälp av vårdnadshavare då vi samlar in saker och bilder från andra länder eller ställen i Sverige. Barnen får berätta om deras ursprung, hur de lever där. Vi använder oss av barnkonventionens "kompisböcker" som handlar om vad varje barn har rätt till och hur man är mot varandra. Vi kommer börja rösta på olika saker för att barnen ska få en demokratisk förståelse. Vi kommer ha samarbetsövningar för att barnen ska lära sig att lyssna på andra och vänta på sin tur.

Varför?

För att barnen ska få en förståelse över att det är okej att vara olika, att de ska förstå vad demokrati innebär samt lära sig hur man är mot varandra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: