Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2020-10-12 09:37 i 093461 Förskolan Nova Stockholm Norrmalm
Förskola
Tema Hållbar Framtid - (Beskriv kort vad ert projekt kommer handla om) Vi kommer att undersöka vad luft är, var den finns, kan man se/känna den.

Innehåll

Syfte: (Bakgrund och varför)

Barnen i Hagastaden lever i en förtätad stadsmiljö med intensiv trafik. Vi ser dagligen många transport- och arbetsfordon samt utryckningsfordon. Barnen har visat ett stort intresse för att vistas utomhus och vi vill få dem att förstå sin omgivning. Vi har få parker i närheten och för att ta oss till större parker får vi gå ganska långa sträckor. Under promenaderna upplever vi lukter från avgaser och vi ser och känner vindens spel mellan höghusen och i träd och flaggor. Vi vill medvetandegöra barnen om vad luft är och hur viktig den är för allt levande.

 

Mål: (Välj ett mål från förskolans läroplan)
 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

 

 

Målkriterier: (Skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

 att:

- förstå hur vi samspelar med naturen kring bildandet av syre

- hur kan vi påverka luftens kvalitet

- varför vi behöver ren luft

 

 

 

 

Arbetssätt: (Beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt) 


I samtal pratar vi om luft och beskriver för barnen varför luften är viktig för oss.

Vi ritar vi modeller på whiteboard där vi lätt kan se och förklara samband.

Genom olika sätt visar vi på luft

- genom att barnen får blåsa på sin hand

- genom att hålla andan

I enkla experiment

-  där barnen får blåsa med sugrör i vatten, kan barnen förstå att vi andas ut luft

- där barnen blåser såpbubblor, kan de också få förståelse att de själva är upphov till bubblorna genom att de blåser ut luft.

 

Barnen får också i sitt skapande använda sig av luft, blåsa med sugrör på vattenfärg så att den sprider sig.

Vi pratar om luftballonger, att en del ballonger drivs med hjälp av varmluft.

Barnen kommer att med hjälp av skräpmateriel få göra egna luftballonger.

Vi planerar också att göra en modell av ett landskap, där vi kan beskriva fotosyntesen och hur syre bildas.

Vid utevistelsen, uppmärksammar vi och samtalar om vinden som blåser i flaggor, avgaser och andra dofter som färdas i luften.

Vi pratar om fåglar, flygplan och annat som flyger och resonerar kring hur luften har betydelse för deras framfart.

Vi använder oss av sånger som anknyter till temat.

Vi kommer att uppmärksamma föroreningar i luften och vad som kan hända om man utsätts för dålig/skadlig luft.

 

 

 

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker dom det? 

2. Vilket lärande ser ni hos barnen?

3. Vad går bra och vad går mindre bra?

4. Finns det något som vi kan göra annorlunda?

5. Planering framåt? (Bestäm vem som ansvarar för vad och för vilka barn.)
Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: