Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA kapitel 2 Geometri 7a

Skapad 2020-10-12 10:01 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 2, Matte Direkt 7, Upplaga 3
Grundskola 7 Matematik
Geometri = jordmätning. Nu ska här mätas areor, vinklar och volymer! Du ska få lära dig nya geometriska begrepp och att hantera geometriska formler.

Innehåll

Mål Geometri:

Du ska...

 • kunna beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar 
 • kunna räkna ut okända vinklar i en triangel med hjälp av vinkelsumman 
 • kunna mäta en vinkel med hjälp av en gradskiva
 • kunna resonera kring olika dimensioner (1D, 2D och 3D)
 • kunna beräkna omkrets av olika månghörningar
 • kunna beräkna area hos rektanglar, trianglar och parallellogram
 • kunna beräkna areor av sammansatta figurer
 • kunna beräkna volymen av rätblock
 • kunna beräkna begränsningsytor (totala yttre arean av en kropp)
 • kunna några enheter för längd, area och volym

 

Gör du röda sidor ska du även kunna:

 • beräkna mer komplicerade vinklar i figurer 
 • resonera kring vinklarna och vinkelsumman i en polygon och i de platonska kropparna
 • känna till vad tesselering är
 • kunna beräkna svårare areor och volymer (t.ex. hos trubbvinkliga trianglar, prismor och parallellepipeder)
 • kunna beräkna mer avancerade begränsningsytor

 

Begrepp som hör till kapitlet:

en-, två- och tredimensionell, längd, sträcka, area, yta, volym, kropp, meter, kvadratmeter, kubikmeter, kant, sidoyta, basyta, hörn, prisma, rätblock, kub, pyramid, månghörning, sida, diagonal, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, vinkelsumma, likbent triangel, liksidig triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, parallell, parallelltrapets, parallellogram, romb, kvadrat, rektangel, bas, höjd, begränsningsyta

Röda sidor:

polygon, tetragon, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, tesselera, platonska kroppar, tetraeder, hexaeder, oktaeder, dodekaeder, ikosaeder, parallellepiped

 

Lektionsinnehåll:

Vi arbetar med kapitlet i boken, gröna samt blå/röda/svarta uppgifter.

Vi har gemensamma genomgångar då du antecknar du vid behov.

Vi gör några praktiska övningar.

Vi diskuterar lösningar med varandra.

 

 

Uppgifter

 • Arbetsblad kapitel 2

 • PROV kapitel 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: