👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhism och hinduism

Skapad 2020-10-12 10:21 i Bosgårdsskolan Varberg
Ämnesområdet behandlar hinduism och buddism.
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om världsreligionerna buddhism och hinduism.

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få kunskaper om:

 • Religionernas ursprung och utbredning.
 • Religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.

Du kommer att få analysera genom att:

 • Kunna se kopplingar mellan samhälle och religion.

Du kommer att få söka information om religionerna och sammanställa informationen på ett valfritt sätt.

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att få söka information genom att läsa texter samt titta på filmer.
Du kommer att få svara på frågor och skriva egna texter som du får feedback på. 
Du kommer att arbeta både enskilt, i par och i mindre grupp.
Vi kommer att ha kortare genomgångar där vi diskuterar det vi lärt oss så att du får möjlighet att repetera ny kunskap. 
Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett avstämningsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6