👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga - med eget bokomslag åk 7 Sv/bild

Skapad 2020-10-12 10:50 i Torpskolan Lerum
Jag går igenom layout och vi tittar på olika bokomslag. Vad är typiskt för olika genren, hur placeras texten, vilka bilder förekommer , vad står det på baksidan? Jag kommer även att gå igenom hur man arbetar med akvarell och hur man får djup i bilder med hjälp av färgen och perspektiv. Eleverna börjar med att göra en skiss därefter ska de göra ett bokomslag i akvarell, på antingen ett dubbelvikt A3 papper eller ett A4 beroende på i vilket format man skrivit ut texten i. .
Grundskola 7 Bild Svenska
Du ska skriva en egen saga. Till den ska du göra en framsida och en baksida med text.

Innehåll

Bild: Genomgång

Jag kommer att gå igenom hur man arbetar med akvarell och hur man får djup i bilder med hjälp av färgen och perspektiv, något som du också kommer att öva på.

Jag går igenom layout och vi tittar på olika bokomslag:
Vad är typiskt för sagor och fantasy?
Hur placeras texten?
Vilka bilder förekommer?
Vad står det på baksidan?

 

Bild: Arbetsgång

1 Du ska börja med att planera ditt bokomslag och göra en skiss på hur du tänkt lägga upp det .Vad ska du ha för bild och text på din framsida respektive baksida. Tänk på layouten för att göra den så tydlig som möjligt och locka din målgrupp!

2 Visa skissen för mig.

3 För över din skiss på ett vikt A3 papper, tänk på att skissa tunt.

4 Börja måla i akvarell. Tänk på hur du ska använda färgen för att få djup i bilden!

5 Utvärdering (som du ska svara på när du är klar)

-Beskriv hur du utformade ditt bokomslag så att det passar din målgrupp. (barn, ungdomar, vuxna )

-Vad blev du nöjd med och varför?

-Vad kunde ha blivit bättre, Hur och varför?

6. Skriv också en framåtsyftande kommentar i Unikum om vad du ska tänka på inför nästa arbetsområde för att utveckla dina förmågor i bild!

 

  •  

Matriser

Sv Bl
Bild 7-9

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Göra uttrycksfulla, talande eller spännande bilder som passar innehåll och målgrupp.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks- former så att budskapet framgår.
Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika mateial
Använder akvarellen och provar flera sätt för att få fram uttryck i bilderna
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Komposition
Hur du kpmponerar bilden och gör en tydlig layot med text och bild som passar bokens genre
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Utveckla bildideér och hitta inspiration i omgivningen.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om den egna arbetsprocessen och den färdiga produkten
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.