👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dags att göra kollage

Skapad 2020-10-12 11:19 i Kyrkskolan Flen
Du ska skapa en bild genom att använda olika tekniker, verktyg och material. Vi kommer att använda klippteknik och kompositionsteknik för att skapa bilder.
Grundskola 3 – 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med collage. Du kommer att bygga upp en bild med olika färgfält ifrån tidningsutklipp. Vi kommer att tillsammans genomföra en gemensam genomgång där vi pratar om hur man kan arbeta med collage. Du kommer att få välja ett motiv som du vill arbeta med.

Innehåll

Genomförande och bedömning av kollage arbetet

Genomförandet:

 1. Du ska välja en bakgrund till din bild.
 2. Du startar genom att bygga upp din bild bakifrån (det som är längt bak i bilden).
 3. Du ska tänka på färgkompositionen i bilden och välja färger som passar ihop rent färgmässigt.
 4. Du ska rita dina motiv på papper och sedan klippa ut dem.
 5. Efter att du klippt ut motivet: lägg ut bilden och kolla hur motivet ser ut innan du klistra fast det på pappret.

När du är nöjd med motivet klistrar du fast det på pappret (glöm inte att börja med det som ska vara längst bak i bilden).

 

Bedömning:

 

1. I arbetet ska du använda olika tekniker:

 • I huvudsak på ett fungerande sätt (E)
 • Relativt fungerande sätt (C)
 • Välfungerande, varierande och idérikt  (A)

2. I arbetsprocessen kan du för samtal och resonera kring bildarbetet:

 • Enkla (E)
 • Utvecklade (C)
 • Välutvecklade (A)

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Bild mellanstadiet

Rubrik 1

Bildmatris
Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Utvecklade kunskaper
Nivå 3
Avancerade kunskaper
Ny aspekt
BILDTEKNIKER Arbeta med bildrummet – skapa rumslighet med linjer och färg Använda olika material och tekniker
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
KREATIV ARBETSPROCESS Utveckla din kreativitet och ditt intresse för att skapa. Ta egna initiativ och arbeta undersökande och problemlösande
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.