Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medier

Skapad 2020-10-12 11:53 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 6 Samhällskunskap
Varje dag tar vi del av information och kommunicerar med andra människor. Varje dag använder vi oss av olika media. Det kan vara att vi tittar på en rolig reklamfilm på sociala medier eller att vi läser en nyhet i tidningen eller på nätet. Vad menas med media? Hur påverkas vi av media? Vilka medier finns och hur fungerar de? Vilka könsroller framställs i medier och populärkultur? Media kallas ibland för för “den tredje statsmakten” Vad menar man med det? Media kan påverka oss, hur vi ska vara och vad vi ska köpa och tänka. Detta är viktigt att vara medveten om. Sammanfattningsvis kan man säga att målet är att du ska bli ännu mer källkritisk.

Innehåll

Innehåll

I arbetsområdet kommer vi att titta på mediernas roll som; informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare.

Under arbetets gång kommer du att:

- Diskutera reklam och opinionsbildning i olika medier och hur könsroller framställs i i medier och populärkultur.

- Diskutera hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

- Diskutera vilken roll media har i en demokrati.

 

Begrepp

Centrala begrepp för arbetsområdet är:

media, massmedia, fria medier, tredje statsmakten, yttrandefrihet,  tryckfrihet, kommunicera, censurera, public service, propaganda, reklam, produktplacering, källkritik, bildmanipulation, könsroller, sociala medier, opinion, 

 

Arbetssätt

Stora delar av arbetsområdet kommer att kretsa kring filmklipp och diskussioner kring innehållet i dessa. 

Vi kommer också att läsa i läroboken och svara på frågor.

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras utifrån de kunskaper du visar i diskussioner och på ett prov samt en skriftlig uppgift.

Bedömningen bygger på din förmåga att:

- använda begrepp inom området.

- resonera och argumentera kring området media och då:

    - medias roll i en demokrati

    - medias roll som (informationsspridare, granskare, framförare av reklam och underhållare)

- värdera och uttrycka ståndpunkter kring området media och då:

    - hur man använder ett källkritiskt förhållningssätt

    - hur sociala medier kan påverka i samhället

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Media

Media

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mediala strukturer i samhället
Elevens förmåga att beskriva mediala strukturer i samhället.
Du behöver träna på att beskriva mediala strukturer. T.ex. hur media används som information, granskning, underhållning och reklam
Du har visat att du på ett enkelt sätt kan beskriva mediala strukturer.
Du har visat att du på ett utvecklat sätt kan beskriva mediala strukturer.
Du har visat att du på ett väl utvecklat sätt kan beskriva mediala strukturer.
Begrepp
Elevens förmåga att använda begrepp som är kopplade till området media.
Du behöver bli säkrare på att använda begreppen i avsnittet.
I dina beskrivningar av mediala strukturer visar du att du kan använda begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt.
I dina beskrivningar av mediala strukturer visar du att du kan använda begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
I dina beskrivningar av mediala strukturer visar du att du kan använda begreppen på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Elevens förmåga att undersöka samhällsfrågor
Du behöver träna på att undersöka en samhällsfråga, t.ex. varför finns det reklam? och föra enkla resonemang kring den.
Du har visat att du på ett enkelt sätt och med till viss del underbyggt resonemang ha undersökt en samhällsfråga.
Du har visat att du på ett utvecklat sätt och med relativt väl underbyggda resonemang ha undersökt en samhällsfråga.
Du har visat att du på ett väl utvecklat sätt och med väl underbyggda resonemang ha undersökt en samhällsfråga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: