Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva debattartikel ht 2020

Skapad 2020-10-12 12:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska
vecka 45-48

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Urskilja språkliga strukturer, d v s skriva en debattartikel.
  • Formulera dig i skrift, d v s skriva text så att innehållet tydligt framgår och följa språkliga normer.
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

ARBETSSÄTT

Du får ta del av genomgång om det typiska för debattartikel. Vi arbetar även med språkets normer och uppbyggnad. Vi läser olika texter där du får ta del av exempel på det vi gått igenom. Därefter arbetar du med en egen text i genren debattartikel. Du ger och får kamratrespons på artikeln och bearbetar den utifrån responsen innan du lämnar in via mail.

Ämnen du får välja mellan är:

* ANT: alkohol, narkotika, tobak

* anabola stereoider

* matval: dieter, vegan, vegetarian m m

Kamratrespons tisdag vecka 48, vilket innebär att ditt utkast till debattartikel måste vara klar måndag vecka 48. Responsen lämnas in på tisdagen. Inlämning av debattartikel på onsdag vecka 48.

BEDÖMNING

I vecka 48 visar du din kunskap genom att lämna in kamratrespons och debattartikel. I responsen visar du din förmåga att:

  • ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad

I debattartikeln visar du din förmåga att:

  • skriva enligt genren
  • formulera dig i skrift

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

C

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

A

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Uppgifter

  • Skriv debattartikel - respons

  • Skriva debattartikel

Matriser

Sv
Skriva debattartikel ht 2020

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Uttrycka sig i skrift
Du skriver så att läsaren kan förstå innehållet med omläsning.
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, tex med till större delen korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med styckeindelning, korrekt interpunktion och stavning
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med styckeindelning, korrekt interpunktion och stavning samt med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad och struktur
Du har en struktur som inte följer genren, d v s tes, argument och/eller sambanden framgår inte.
Du har en fungerande struktur, d v s tes, argument och/eller samband framgår.
Du har en komplex struktur, följer genrens typiska drag och sambanden framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen så din text blir intressant att läsa.
Ge omdömen
Du ger mycket enkla omdömen i din respons på kamraters texter, d v s svarar enstavigt.
Du ger enkla omdömen i din respons på kamraters texter, d v s konstaterar utan utförlig förklaring.
Du ger utvecklade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s förklarar utförligt och ger exempel.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen i din respons på kamraters texter, d v s du förklarar med en utvecklad beskrivning och ger exempel som förtydligar din förklaring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: