Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering2_Projektbeskrivning Lillstugan

Skapad 2020-10-12 12:28 i 181321 Förskolan Regnbågen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farsta förskolors mall för projektbeskrivning samt formulerande av projektfråga. Radera stödmaterialet i texten när ni har besvarat nedanstående frågeställningar.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Naturvetenskap

 Vi har uppmärksammat att barnen är intresserade av djur och naturen runt omkring. De upptäcker djur och detaljer i naturen. Vi pedagoger har valt att gå till skogen en gång i veckan och lära oss om djur och natur. Barnens intresse har visat sig att myror är intressanta. 

 

Projektfråga:
(Projektfrågan formuleras efter att projektbeskrivningen är gjord.)


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar  intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor och natur och samhället påverkar varandra

 

 

 
Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

 Vi utvecklar arbetet med naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar så att det fördjupas och barn stöttas att vidga sitt ordförråd med naturvetenskapliga matematiska begrepp. Arbetet på det här området sker på ett balanserat sätt i undervisningen i ett målstyrd, utforskande och tema inriktat arbetssätt. Vi åstadkommer detta genom att använda de digitala verktyg, arbeta medvetet med miljön utforska och göra olika experiment.

.


Projektbeskrivning:

 

(besvara frågorna under vad, varför och hur eller direkt i stödmaterialet nedan)

VAD:

Vi går tillsammans med barnen till skogen. Där de ges möjlighet att med barnen upptäcka naturen med alla våra sinnen. Vi pedagoger ska vara goda förebilder för barnen och varandra. Barnens åsikter och initiativ tas till vara. Barnen ska känna lust nyfikenhet och glädje att vistas i och upptäcka naturen.

 

VARFÖR:

För att barnen ska visa respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. För att lära sig matematiskt tänkande och begrepp. Utveckla sitt språk och sociala samspel

 

HUR:

Pedagoger ska vara med upptäckare och se vad som sker när barnen är i naturen. 

Stödmaterial
VAD: (Innehåll)
Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan?

Barnen ska få möjlighet att få upptäcka, då vi såg att barnen hade ett intresse för djur. Och vi följde barnens intresse och utforskar tillsammans med barnen och deras frågor. Letar information digitalt med barnen så att alla deras frågor får svar. Tillexempel
Vart bor djuren, vad äter djuren, osv. Lär oss att djuren är en del av naturen.
Pedagogerna vill att barnen ska få ett gott förhållningssätt till naturen och utvecklar sitt intresse i området. Vi vill att barnen ska utveckla det sociala samspelet.
-
 
 
-
 
HUR? (Metod)
Hur organiserar vi den pedagogiska miljön och barnens dagstruktur, pedagogens förhållningssätt,  dokumentation, reflektion och hur kan de varieras? Hur kan barnen inspireras och utmanas? Hur ska barn, pedagoger och föräldrars reflektioner efterfrågas och tas tillvara?
-
Pedagoger och barn har byggt upp en djurhörna på avdelningen, där vi har samlat material tillsammans i skogen. vi använder oss av böcker om djur samt digitala verktyg tex som tripp trapp träd, google, Youtube.
Vi använder anslagstavlan vid djurhörnan för att lägga upp våran dokumentation som vi samlar in i skogen som sedan blir reflektion med barnen.
Barnen uppmuntras att vara nyfikna med olika frågeställningar kring djur och natur/naturfenomen ifrån pedagoger.
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: