👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT Mulle grupperna, Våren i skogen med djur och natur.

Skapad 2020-10-12 12:33 i Dalsbyn - Pedagogisk omsorg Säter
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla tre grupperna - Mulle, knytte och knopp arbetar efter samma program men med anpassad innehåll. Denna vår kommer vi att arbeta utifrån tema, våren i skogen med djur och natur.

Innehåll

BAKGRUND & SYFTE

 

 Vi ser att barnen trivs att vara i skogen. Leken växer fram på ett nyanserat sätt. Vi upplever ett ökat intresse för sitt lärande. Skogsmulle i förskolan är en grund för utomhuspedagogik, där barnen får uppleva naturen med alla sina sinnen, sin hälsa och motorik.

Verksamheten hjälper barnen att ta på sig sina naturglasögon. Gruppkänslan är viktig och har stor betydelse för barnen. Vi skapar förutsättningar så att alla får samarbeta med alla.  

Våren 2021 kommer vi att arbeta extra med vad som händer i skogen på våren i naturen och djuren som bor där. Alla grupperna kommer att delta på olika vis och få uppleva med alla sinnen.

 

Skogsgrupperna:

Skogsmulle: Ålder 4-5 år

Skogsknytte: Ålder 3 år

Skogsknopparna: Ålder 1-2 år

 

Vi kommer att ta upp:

 • Allemansrätten
 • Djur och fåglar
 • Kretsloppet
 • Myrstacken
 • Blommor och växter
 • Vandring och matsäck
 • Eld, tälja och matlagning ute
 • Olika träd.
 • Insekter, sniglar och fjärilar
 • Avslutning med överaskning 

Barnen får en mulle present för de har genomfört mulle utbildningen. Vi grillar tillsammans och så avslutar vi med några mulle lekar.

 

 

 METOD - GENOMFÖRANDE

 

----- Aktiviteter:

# Mulle flyttar in:

Vi läser boken om Mulle och den röda fjädern och Mulledockan flyttar in till oss.

 

# Mulledockan kommer att ta oss på en forskningsresa där vi kommer att forska om djur i skogen, som vi sedan för in i barnens      Power point bok.

Vi använder oss utav polyglutt, google, natur tidning och QR koder.

 

Den boken kommer vi att göra en teater av i sutet av temat i skogen.

 

Älg- vad bor den, vad äter den, hur ser spåret ut, vad heter deras ungar, bajs---vi gör en älgtavla av våra fötter och händer.

Björn-när går den i ide, vad äter den, när vaknar den på våren--vi leker björnen sover

Rådjur-hur ser den ut, vad äter den, är den vaken på vintern--vi lyssnar på boken om Bambi

Hare-vilken färg har den på våren/vintern, vad äter den, var bor den--vi gör en garnboll och kaninöron

Nötväcka-vi tar en kikare och kikar efter den i skogen, hur klättrar den upp för trädet, vad äter den, ser ut--fågelskådning

Ekorre-var bor den, vi samlar ekollon, vi sjunger ekorrn satt i granen-hur långt hoppar ekorren, mäta-kan vi hoppa lika långt? Gåtan.

Igelkott-var bor den, äter den, har ni sett någon, varför har de taggar, igelkotte ramsan --vi gör en igelkott av playdo och tandpetare.

 

# Våren i naturen

Vi tar en vandring genom naturreservatet Säterdalen och letar vårtecken blommor, knoppar på träden, solen som värmer.

Vi pysslar vårblommor av piprensare och prasselpapper

Vi leker leken 1,2,3 alla byter träd och samtalar om vilka träd vi ser och hur de ser ut.

Vi sjunger blåsippan ute i backarna står

 

# Mulle aktiviteter

Skogsbanor---sinnesbanor

motorik bana--hinderbana med naturliga hinder i skogen där barnen följer ett rep genom banan

hörselbana--de får gå till olika stationer där de får ruska på olika burkar och lista ut vad de är.

smaka--vi grillar korv till mellanmål på våran smakstation

se--de får gå en stig där vi placerat ut olika saker som de kan upptäcka uggla, igelkott och räv osv.

 

Ute yoga--vi använder oss av yoga bok och kort på en lugn plats i naturen

Matte problemlösning- Uppdragskort där de ex får hämta något långt eller antal. Sedan samtala med övriga kompisar varför de valt den eller hur många de har osv.

Mulle app Naturboken--vi fortsätter våran naturboks app ute, där barnen får lära sig om naturen och djuren, få uppdrag och dokumentera själva.

Vi lånar blueboots från biblioteket och bygger en hemgjord ritrobot som vi programerar.

 

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att fota, samtal och i Unikum.

Barnen får berätta för varandra hur de upplevde aktiviteterna, tittar och minns med hjälp av bilder.

Föräldrarna blir delaktiga genom barnens berättelser och via lärloggar i Unikum.

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 Vi utvärderar efter avslutningen både på hösten och på våren.

Vi reflekterar över vilka förbättringsområden som finns. Först enskilt och sedan diskuterar vi alla tillsammans.

Vi uppdaterar vår pedagogiska planering och tar till oss vad vi kan göra bättre till nästa termin.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18