👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets cirkel del 1

Skapad 2020-10-12 12:44 i Ängabo förskola Eslöv
Hållbar utveckling med utgångspunkt i solrosodling.
Förskola
Hur hänger det ihop? Djur, växter, och människor- vi vill förstå! Vi fortsätter vårt letande efter livets cirklar. Vårens och sommarens solrosodling är utgångspunkten. Blommorna har vissnat, men finns kvar i frön, kompost, konst och glädje!

Innehåll

 

Vi har arbetat med hållbar utveckling i olika former, redan förra terminen. Odling, återvinning, kompisskap, hur vi gör skapar goda cirklar genom att vara omtänksam och en bra kompis.

Solrosodlingen som vi anlade våren 2020 är en viktig utgångspunkt. Vi har lärt mycket om växters förutsättningar för liv och växter som förutsättning för liv.

 

Från frö, till planta, blomning, pollinering, frön som mognar är känd kunskap att fördjupa. Att lära om bin, kompostering, vatten mm har kommit med på köpet i vårt odlingsprojekt.

 

Nu fortsätter vi att undersöka frön, rötter, nerbrytning och vilken betydelse våra blommor kan ha för djur och människor.

 

Vi sparar sommaren och vår gemensamma kunskap i en gemensam mosaiktavla, och i fröna som är början på nästa odlingssäsong.

Denna planering är början!

Med:

 • fantasi
 • empati
 • undersökande
 • utomhusundervisning
 • användande av vår närmiljö
 • återvinning
 • återanvändning
 • läsning av skönlitteratur och faktatexter
 • kompostering
 • gemensamt skapande

 

Fortsättningen söker vi tillsammans!

 

Grodans mål för arbetet med hållbar utveckling under läsåret:

 

Mål: förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Kriterier: 

•  Barn i gruppen visar exempel på att förstå samband i kretsloppen.

• Barn visar  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra. Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18