👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7

Skapad 2020-10-12 12:55 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Målet är att du i slutet av året ska kunna prata på spanska om en mängd olika saker bland annat: • Vem du är • Vad du tycker om • Vad du har på dig för kläder • Ditt land • Din familj och hur du ser ut • När du fyller år • Namn på månader och årstider • Vad du gör på fritiden • En dag i skolan • Olika djur • Att gå på bio • Att beställa på restaurang och maträtter • Olika sätt att resa

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att jobba med kapitel 1-8 i Textboken med följande innehåll:

·       Hälsningsfraser och presentera sig

·       Berätta om sig själv och fråga andra

·       Talen 1-49

·       Kläder. Hur man säger vilken färg något har. Ord till vänster höger och mitten.

·       Fråga och berätta varifrån någon kommer. Landskapsord. Geografi.

·       Läsa om kända personer

·       Berätta om familjen. Beskriva utseende. Ett brev.

·       Födelsedagar, månader och årstider.

 

Du bedöms i:

·       Uttal: högläsning av aktuell text i Vale 7

·       Konversation: under lektionerna lär du dig att prata spanska på en lämplig nivå för åk 6.

·       Förståelse: Övningar i övningsboken, filmer från UR m.m.

·       Ordkunskap: glosor varje vecka.

·       Arbete under lektionerna.

·       Grammatik: substantiv, 

·       artiklar, adjektiv, pronomen, räkneord och verb i presens samt grundform. Bedömning sker genom skriftliga prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9