👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik

Skapad 2020-10-12 13:05 i Söderskolan Falkenberg
Utveckla kunskaperna i att sticka och virka
Grundskola 8 Slöjd
I detta område kommer du att få prova på att sticka eller virka. Du får välja en av teknikerna och tillverka en provlapp och fördjupa dig i tekniken genom att tillverka något.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska prova på grunderna i antingen stickning eller virkning genom att antingen först prova på att tillverka en provlapp och utveckla den till något eller fördjupa dig genom att börja tillverka något utifrån en egen idè inom tekniken. När du utvecklar din ide kan du öva på läsa och följa en beskrivning eller följa muntliga instruktioner. Det finns instruktionsfilmer på teknikerna som du kan följa både i stickning och virkning. 

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är hur du arbetar med grunderna i din teknik, lyssnar på de muntliga instruktionerna, följer de på film eller de skriftliga, planerar och utvärderar ditt arbete och dokumenterar det i Classroom.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få prova på att virka eller sticka olika maskor. Genom att följa instruktionsfilmer på internet och handledning av läraren kommer du framåt i arbetet. Antingen gör du först en provlapp i tekniken som du sedan kan utveckla till något eller så utgår du från en egen idé och börjar med tekniken på en gång.

 Efter avslutat område ska du ha gjort

- en virkad eller en stickad provlapp som du har utvecklat till en produkt 

- en planering med en skiss eller ett foto på din idé i Classroom

- en utvärdering av ditt arbete i Classroom


Arbetsformer:
- instruktionsfilmer
- skisser
- eget arbete
- handledning och muntliga instruktioner av lärare
- utvärdera arbetet skriftligt i Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9