👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande uppstartsplanering Kvisten

Skapad 2020-10-12 12:59 i Ribby förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Möten med miljö, material och tekniker

Innehåll

Mål - Beskriv de färdigheter/kunskaper ni strävar efter att barnen ska få tillgång till genom projektet. Vad förväntas de lära sig?
De ska få lära sig matematik, språk, naturvetenskap. Skapa med olika material. Leka lekar utomhus.
Syfte- Beskriv varför barnen har nytta av att sträva efter det planerade målet.  
Barnen ska få lära sig enkla begrepp om naturvetenskap, detta för att senare kunna ha en mer förstående syn på vår natur & närmiljö. Kunna leka lekar utomhus som inomhus.
Övergripande frågeställning/undersökningsfokus - Beskriv vad ni vill observera och är nyfikna på i barnens aktiviteter och lärprocesser. 
Vi vill observera deras syn på vår natur och närmiljö. Hur man beter sig i naturen samt hur man förhåller sig till allt i vår närmiljö. Ex. trafikregler, namn på djur och växter etc.
vi är nyfikna på hur dem kommer att lära sig att namnge och vara ute i naturen med kompisarna.
Metoder och platser - Beskriv på vilka olika sätt och vilka olika ”språk”/uttrycksformer ni skulle kunna utmana barnen för att nå ert mål och syfte och på vilka valda platser ni tänker utföras aktiviteterna. På detta sätt får ni ett rikt utbud av utmaningar/aktiviteter till kommande projektstunder. 
I Skogen, I vår närmiljö och olika lekplatser.
Jobba med lägesord på samlingen, Undersöka naturmaterial på ljusbordet. Skapa med hjälp av olika material och tekniker.
Vilket tillägg kan vi göra- Skriv ner alternativa tillägg/fördjupningar ni skulle kunna ge barnen vid behov nya utmaningar eller ny ingång i samma projektfokus. 
Erbjuda barnen mer djupgående undersökning med hjälp av web-ägget.  Ta med förstornings glas när vi är ute med barnen. Ta med ipaden och låta barnen fota/filma de dom finner de intressanta som är för dem.
Förberedelse- På vilket sätt behöver vi pedagoger förbereda oss
T ex Genom att läsa relevant litteratur, pröva material och
appar, samla material mm 

        Vi kommer tillsammans med barnen gå iväg till biblioteket och låna böcker.  Se på korta filmer som handlar om naturen.

Ovanstående planeringsmall hittar ni Skolbanken på UNIKUM. Fyll i den där och namnge den.