👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2020-10-12 13:20 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra.

Innehåll

 

Målet med undervisningen

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Lyssna
 • Kommunicera muntligt (tala och samtala)
 • Läsa och analysera text
 • Kommunicera i skrift
 • Använda olika strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Reflektera 

Undervisningen

Så här kommer vi att arbeta

 • Lyssna på talad engelska från olika delar av världen
 • Tala engelska så mycket som möjligt
 • Läsa texter av olika slag
 • Skriva olika sorters texter (brev, faktatexter, beskrivningar, dialoger)
 • Utöka ordförrådet
 • Träna olika strategier för att göra sig förstådd
 • Träna på hur språket är uppbyggt
 • Lära oss om olika engelsktalande länder

Detta kommer vi att bedöma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt.
Förstå enkla texter
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter.
Du kan förstå innehållet i enkla texter.
Beskriva och kommentera talad engelska
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett välutvecklat sätt.
Beskriva och kommentera innehållet i texter
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett välutvecklat sätt.
Välja och använda metod när du läser
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå.
Använda texter
Du kan välja enkla texter och använda dem på ett ganska bra sätt.
Du kan välja enkla texter och använda dem på ett bra sätt.
Du kan välja enkla texter och använda dem på ett mycket bra sätt.
Muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör muntliga redovisningar.
Skriva texter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Göra förbättringar
Du kan göra någon enkel förbättring i dina muntliga redovisningar och texter.
Du kan göra några enkla förbättringar i dina muntliga redovisningar och texter.
Du kan göra flera enkla förbättringar i dina muntliga redovisningar och texter.
Muntlig uttrycksförmåga
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Skriftlig uttrycksförmåga
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Välja och använda metod när du skriver
Du kan välja och använda någon metod så att du blir lättare förstådd när du skriver.
Du kan välja och använda några metoder så att du blir lättare förstådd när du skriver.
Du kan välja och använda flera metoder så att du blir lättare förstådd när du skriver.
Kommentera och jämföra
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du kan jämföra det med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du kan jämföra det med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du kan jämföra det med vad du själv varit med om och vad du kan.