👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

AO: Associationsrätt

Skapad 2020-10-12 13:25 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik

Innehåll

Kapitel 4 i läroboken

Tidsplanering: Vi arbetar med associationsrätten varje måndagslektion t o m v50. 

Examination: Måndag v 51 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.
    Jur  -
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
    Jur  -

Matriser

Jur
Affärsjuridik

E
C
A
Kunskap om rättsområdet
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör företag.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör företag.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör företag.
Begrepp
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dessa med säkerhet i relevanta sammanhang.
Dokument
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat något sådant dokument.
Löser juridiska problem
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika affärsjuridiska områden med hjälp av given rättskälla.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika affärsjuridiska områden och löser dessa med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument
Effekter av lagstiftningen
Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Etik och rättsfilosofi
Eleven beskriver översiktligt affärsjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Bedömning av förmåga och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.