Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Björnen

Skapad 2020-10-12 13:21 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola

Innehåll

Detta läsåret kommer alla barnen att delta i barnråd och trygghetsvandring. Vi kommer att ha värdegrundsvecka där vi arbetar inriktat med normer och värden. Vi kommer att använda oss av kompisböckerna samt barnkonventionen och arbeta med detta kontinuerligt.  Vi kommer att att arbeta med veckans kompis för att stärka barnens roll i gruppen samt utveckla deras empatiska förmåga. Vi kommer att ha många samtal spontana såsom planerade för att få alla barnen barn att känna att deras röst blir hörd och att deras känslor blir bekräftade och bejakade. Under läsåret kommer alla barnen få svara på en barnenkät för att kunna förbättra deras välmående hos oss på förskolan.  
vi kommer att arbeta med hållbar utveckling hela läsåret och sopsortera, prata om vår miljö samt fortsätta vårt arbete med grön flagg.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: