👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåa Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-10-12 13:42 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Blåa 

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Vi läser böcker under samling och har börjat med att återberätta sagan. vi läser även spontant för barnen, böcker finns alltid tillgängligt, undersamlingen använder vi oss av språksånger, 

Vart ska vi?

Vi vill erbjuda en större inblick i fantasin, att kunna uppleva en berättelsen i grupp, och respektera varandra. rätten till sitt namn med förståelse för stavelser. få lyssna mer frekvent till skriftspråket. enkla tecken att avnända i förskolan. presentera QR-koder för barnen.

Hur gör vi?

 Vi har börjat med att möblera om i vår inne miljö så att läsmiljön har blivit mer tillgänglig och inbjudande. vi har introducerat bokpåsen där varje barn får ta med sig en tom påse hem och tillsammans med en vuxen välja ut en bok som barnen tar med tillbaka till förskolan. barnen får utifrån sin ålder och mognad presenter boken för alla kompisar, vi läser den sedan tillsammans. Vi jobbar med en periodbok. En bok som vi pedagoger nog har valt ut. Utifrån text, bilder och rytmen. Där vi får in rim och ramsor, barnen får också hjälpa till att återberätta. Vi skapar rekvisita kring boken så att barnen kan medverka i ett enkelt rollspel utifrån bokens handling. Vi lär oss färger från boken på tecken. Vi är noga med att benämna föremål i vår vardag för att utveckla ordförrådet hos barnen

 

 

Hur blev det?

Vår nya innemiljö ser vi har fallit ut väl. Läshörna är en mycket trygg plats hos, där man kan sitta och ta de lunga och även ha fri tillgång till böcker. vi ser att det spontana boka användandet har blivit högre. Barnen vill också i större utsträckning lyssna på högläsning.

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser.