Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysis - song and music video, ht20

Skapad 2020-10-12 13:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Muntlig redovisning om en nyhetsartikel på engelska
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Music is always a commentary on society." - Frank Zappa

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr11 som planeringen har utgått ifrån.

Konkretiserade mål

De förmågor som kommer att tränas inom området är:

 • muntlig produktion och interaktion
 • analysförmåga

Undervisningen

Vi kommer att analysera tre låtar (texterna) och deras musikvideor (bilderna). Vi kommer sedan att koppla låttexterna och musikvideorna till aktuella samhällsfrågor och analysera/diskutera dessa tillsammans i helklass. Finns där några öppna eller dolda budskap om vi läser och lyssnar mellan raderna? Kan låtarna tolkas på olika sätt före och efter att ha kollat på musikvideorna? Eleverna kommer avslutningsvis att få välja en av låtarna (med tillhörande musikvideo) och analysera dessa muntligt. 

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Analysis - song and music video

MUNTLIG PRESENTATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll och tydlighet
Kan formulera sig enkelt, begripligt och någorlunda sammanhängande.
Kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kan formulera sig varierat, väldigt tydligt och sammanhängande.
Flyt
Talar ibland med visst flyt, men kommer av sig ofta eller måste söka efter ord.
Talar oftast med ganska bra flyt, men stakar sig emellanåt.
Talar med gott flyt utan att staka sig.
Analys
Du gör någon eller några jämförelser/analyser av låten och musikvideon, men du vidareutvecklar inte.
Du gör några relevanta jämförelser/analyser av låten och musikvideon. Du vidareutvecklar dina åsikter på ett enkelt men relativt tydligt sätt.
Du gör mycket relevanta jämförelser/analyser av låten och musikvideon. Du vidareutvecklar dina åsikter i detalj och på ett väldigt tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: