👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet: Läsa och berätta

Skapad 2020-10-12 13:46 i Önnegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Läsa och berätta är en modul från läslyftet där syftet är att inspirera till arbetet med språkutveckling genom högläsning.

Innehåll

Vi vill utmana barnen i språk-, skriv-,och läsutveckling

och ge barnen möjlighet att utveckla sitt intresse för

böcker, texter, berättelser, bilder och skriftspråk.

 

Mål:

 -Att ge barnen erfarenheter av böcker sagor och berättande för att på så sätt utveckla sin fantasi.

-Att barnen ska utveckla sitt språk och få möjlighet att lära sig nya ord och begrepp.

-Att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, förstå och återberätta.

- Att barnen i minder grupper tillsammans med en pedagog går till biblioteket för att tillsammans välja böcker att läsa och berätta. 

-Att barnen utvecklar sin förmåga att göra enklare reflektioner utifrån en saga.

-Att öka barnens intresse för litteratur.

 

Undervisning: 

Vi har valt att använda oss av olika böcker. 

Vi delar upp barnen i mindre grupper

Att använda oss av bildpromenad när sagan är ny för barnen.

Ge barnen tid att reflektera och återberätta. 

Lyssna på sagor via pollyglutt

Flanosagaor

I vårt tema använder vi oss av sagan: Snick och Snack i Kungaskogen. 

Vi kommer också bygga en sagokoja tillsammans i vårt teman. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18