👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-10-12 13:52 i Björktjära skola F-6 Bollnäs
Rymden
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3)
Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Innehåll

Syfte

Syftet med temaområdet är att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om Universum. Vi kommer bl.a. att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskaper och förmågor.

Detta vill vi att du ska känna till efter arbetsområdet. 

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet,
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne,
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild, 
 • Hur det blir dag och natt och årstider
 • Skriva en enkel faktatext
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta enskilt, i par och i grupp,
 • läsa och skriva enkla faktatexter med viss struktur,
 • titta på faktafilmer, 
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • medverka till att identifiera månens olika faser 
 • med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet
 • kunna läsa enkla faktatexter digitalt och analogt
 • kunna skriva en enkel beskrivande text med läslig handstil, använda stor bokstav och punkt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Rymden

På väg att nå målen
Når målen
NO
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
 • NO   3
NO
Eleven kan beskriva och visa varför vi har natt och dag samt årstider.
NO
Eleven kan beskriva månens faser och varför det är så.
NO
Elev kan beskriva med bild eller modell som stöd hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är
NO
Eleven vet vad en stjärnbild är
SV
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texten följer till viss del en beskrivande text i struktur.
 • Sv   3