👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 6-årsgrupp mot förskoleklass 20/21

Skapad 2020-10-12 13:52 i Dalsbyn - Pedagogisk omsorg Säter
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Några tillfällen under våren kommer våra blivande 6-åringar träffas tillsammans med en pedagog och göra olika aktiviteter och träffa blivande förskoleklass och träff med fröken.

Innehåll

BAKGRUND

Att vara äldst på förskolan kan kännas stort. Ibland behöver dessa barn lite mer utmaning.

De kan behöva förberedas inför förskoleklasstart och få en stund tillsammans att prata och ställa frågor kring det som komma skall och träffa andra blivande 6 åringar från andra förskolor.

 

MÅL

Syftet med denna grupp är att barnen ska få med sig kunskaper som kan vara bra att ha med sig när de utvecklas till självständiga individer.

De ska få känna samhörighet till en och samma grupp. De ska få en chans att reflektera över sin egen vardag på förskolan och blivande förskoleklass.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

Några gånger under våren kommer vi att träffas på olika vis med övriga 6 åringar i Säter.

 

Vi kommer att arbeta med aktiviteter som dessa:

Träff blivande 6 åringar Säter 

Träffa fröken på skolan

Åka skridskor ishallen

Prov äta i matsalen

Leka på skolgården

Mulle grupp

 

Tränar på vårt namn, efternamn och adress. Övar på att skriva vårt namn.

Spela spel och pussla

Fixoteket- biblioteket digitala verktyg

Blue-boot 

Digital järnväg

 

DOKUMENTATION

Vi med hjälp av barnen dokumenterar genom foto, bild och berättelser. Det dokumenteras även i Unikum som även föräldrarna kan ta del av via lärloggar.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärderas vad som var bra och vad som var mindre bra med barn, pedagoger. Pedagogen utvärderar också för framtida grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18