👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-10-12 14:13 i Bruksskolan Flen
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer du i matematiken på ett lekfullt sätt få träna på att ramsräkna, laborera, tänka och resonera, jämföra, lösa problem och träna på olika begrepp och vad de innebär.

Innehåll

Strävansmål mot åk 1 (vilket innebär att vi i förskoleklass strävar efter målen i åk 1)

Att på ett lekfullt sätt väcka elevernas intresse för matematiken och för att främja deras matematiska förmåga.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer bl.a. att träna på 

 • att räkna fram- och baklänges
 • att pekräkna
 • att räkna från ett givet tal
 • att använda räkneord (t.ex. genom almanackan)
 • de geometriska formernas namn och egenskaper
 • att sortera på olika sätt (utifrån färg, form, storlek och antal)
 • jämförelseord (t.ex. lång, längre, längst; många, fler, flest)
 • lägesord (t.ex. före, efter; ovanför, nedanför)
 • begrepp som dubbelt/hälften
 • tidsbegrepp som t.ex. klockan (hel- och halvtimme) veckodagar, månader och årstider
 • mönster (se och upptäcka, beskriva och fortsätta ett givet mönster)
 • lösa enkla matematiska problem
 • enkla räknesagor
 • att skriva siffror
 • uppdelning av talen 0-10
 • antalskonstans
 • huvudräkning
 • att göra enkla jmf och uppskattningar inom olika enheter som t.ex. längd, massa, volym och tid
 • symmetri

 

När läsåret är slut hoppas vi att

          eleven börjat utveckla sin matematiska förmåga inom ovanstående områden för att ha goda grundkunskaper inför åk 1.

          De strävansmål som ej är ifyllda alls arbetar man vidare med i åk 1.  

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik i förskoleklass

Eleven har påbörjat...
Eleven är på god väg...
Känna igen talen 0-10 och deras namn
Räkna fram- och baklänges
(Räkna från ett givet tal)
(Använda räkneord)
Synkroniserad pekräkning
Antalskonstans (att det är samma antal även om du flyttar mängden)
Öva uppdelning 0-10
Jmf olika mängder med konkret material och uttrycka det muntligt
Dubbelt/hälften
Skriva siffror
Se och upptäcka olika mönster
Se, följa och fortsätta ett givet mönster
Beskriva mönster
Sortera och klassificera
Geometriska formers namn och egenskaper (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel)
Veckodagarnas namn och ordningsföljd
Vilken månad du är född i
Årstidernas namn och ordningsföljd
Klockan hel- och halvtimme
Göra enkla jmf och uppskattningar av t.ex. längd, massa, volym och tid
Symmetri i bilder och naturen
Lösa enkla matematiska problem gnm att rita/skriva eller berätta