Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion år 7, ht 20, v 45-51

Skapad 2020-10-12 14:15 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi arbetar med Etik & Moral samt Gamla Testamentet.

Innehåll

När och vad?

Vecka 45-51  jobbar vi med Etik & moral samt med Gamla Testamentet (Kristendomen) 

Hur? Genomgångar, diskussioner, läsa i boken, instuderingsfrågor, filmer

Examination: Prov vecka 47 Etiska modeller och begrepp

Prov vecka 50: Gamla Testamentet

 

Vecka

Vad läser du denna vecka?

Kommentar

45

Etik & Moral

S. 68 – 80 i Utkik Religion

46

Etik & Moral

S. 152 – 166 i Utkik Religion

47

Etik & Moral

Prov etiska modeller.

48

Gamla Testamentet

s. 125 – 129, i Sol 3000,

Diskussion s. 131 – 133. Sol3000

49

Gamla Testamentet

s. 134 – 136, tio guds bud s. 145

50

Gamla Testamentet

s. 172 – 173, förhör/prov!

51

Gamla Testamentet

Film och diskussion

 

Uppgifter

 • Sambandsord

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Religion år 7

Når ej målen
E
C
A
Etik & moral
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper om kristendom
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera kring livsfrågor
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: