👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-10-12 14:20 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att arbeta med Europas länder, deras lägen, klimat och natur.

Innehåll

Områdesplanering i geografi - Europa, åk 5

Vad?

·       Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

 

·       Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 

·       De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 

·       Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Varför?

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna

·       utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden.

 

·       utvecklar en geografisk referensram.

 

·       ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

 

·       utvecklar kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer

 

·       får förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

 

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

·       göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

·       analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav:

Eleven kan/har …

… kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med

 

… säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt

grundläggande

 

 

viss

goda

 

 

relativt god

mycket goda

 

 

god

undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett sätt som fungerar

i huvudsak

relativt väl

väl

i resonemangen beskriva samband, mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad, som är

enkla

 

förhållandevis komplexa

 

komplexa

 

 

Hur?

Vi kommer att läsa faktatexter, använda oss av olika kartor, se på film och göra gruppövningar.

De kommer att få visa sina kunskaper under lektionerna, genom ett kartprov och genom en presentation av ett land i Europa där de jämför landets läge, klimat och natur med Sverige.

När?

V. 41-43