Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem sinnena

Skapad 2020-10-12 14:21 i Blästadsskolan GRS Linköping
Vi kommer att arbeta med TEMA sinnena, där vi utforskar och medvetandegör våra fem sinnen genom olika övningar samt lär oss att benämna vad vi upplever med både ord och tecken.
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi kommer att arbeta med kroppens fem sinnen: känsel, syn, hörsel, smak och lukt. Vi utforskar ett sinne i taget genom olika övningar och uppgifter. Detta arbete kommer vi att dokumentera genom experiment och bild.

Innehåll

Förmågor

Att uppleva med alla sinnena samt benämna upplevelserna med hjälp av ord och tecken.

Detta ska du lära dig

När vi har jobbat klart med TEMA sinnena ska du veta att vi hör med öronen, ser med ögonen och smakar med munnen. Du ska även ha deltagit när vi har arbetat med känsel och lukt på olika sätt.

 

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta med TEMA sinnena fram till höstlovet och en repetitionsvecka efter höstlovet. Vi koncentrerar oss på ett sinne i taget.

Vi startar med sinnet hörsel. Vi använder oss av olika ljudklipp som vi kopplar ihop till rätt bild samt förstärker bilden med tecken. 

Efter hörseln kommer vi att arbeta med känsel och syn. Vi kommer att ha olika känselövningar där eleverna  får uppleva sinnet känsel på olika sätt. Med sinnet syn kommer vi att fokusera på vad är det man kan se på tv, iPad, film.

Nästa sinne är lukt och smak vi upplever olika dofter och smaker. Vi kommer att smaka på salt, surt, sött och beskt samt olika matkonsistenser. 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav

 Syn - du ska veta att man ser med ögonen

 

 

Hörsel - du ska veta att man hör med öronen

 

Smak - du ska veta att man smakar med munnen

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.
  KOM  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: