Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Skrutt.

Skapad 2020-10-12 14:37 i Munkebo förskola Eslöv
Tematiskt arbete utifrån saga med fokus på etiska/moraliska dilemman
Förskola
Vi utgår från temat om den lilla samlaren Skrutt där vi pedagoger skapar en egen saga utifrån det som Skrutt upptäcker i naturen. ”Det var en gång en höstdag när Skrutt fyllde 3 Alla gick på utflykt och alla var mé. Vi gick till ett träd som som hade brungrå stam och stora gröna blad. Skrutt såg på trädet och blev jätteglad där hängde något grönt och taggigt. Några hade trillat ner. Skrutt stack sig på en tagg och där fanns många fler. Han försökte öppna dem. Han behövde hjälp med en spade och vips kom där fram något brunt som var blankt och lent.”

Innehåll

Varför?

Vi vill knyta ihop barnens intresse för sagor och temat om Skrutt. Genom att använda figuren Skrutt kan vi skapa intresse för sagan med det Skrutt och vi upptäcker vid vårt kastanjeträd.

Syfte/Mål

Vid terminens slut vill vi att barnen har ökat sin ordförståelse samt genom sagor och berättelser fått möjlighet att förstå ett händelseförlopp som de på olika sätt fått återberätta. Att talutrymmet fördelas så att alla barn får möjlighet att prata inför gruppen. Vi vill också att de själva kan berätta en saga utifrån det de själva vill att den ska handla om. 

För barnen

 • Vi vill öka barnens ordförråd ,sin förmåga att återberätta samt att föra en dialog kring händelseförlopp.
 • Utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga.

För pedagogerna

 • Inspirera barnen att känna lust för sagor och berättande.
 • Få alla barn att känna sig delaktiga/inkluderade i gruppen
 • Skapa tillfällen för barnen att använda sig av rekvisitan till sagan om Skrutt.

 

Hur ska undervisningen genomföras? 
På samlingar ska barnen få lyssna på när vi pedagoger berättar sagan. Barnen ska ges tillfällen att själva få berätta sagan i liten grupp. 

Teori

Vi lutar oss åt Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. Det nya stoffet ska vara ett snäpp svårare än det barnet redan kan samtidigt som det tar upp barnets erfarenheter, kunskaper och intressen. Även Vygotskijs sociokulturella teori är aktuell i sammanhangen när barnen genom samarbete, språk och imitation lär av varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: