Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema färg - Doddo hälsar på

Skapad 2020-10-12 14:56 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Temat färg fortsätter efter sagan om Bobbo hälsar på. Idag hälsar Doddo på med sin blå väska.

Innehåll

Innehåll

Bakgrund

I temat färg fortsätter vi efter att ha projicerat sagan "Bobbo hälsar på" med att Diddi, som är blå, kommer och hälsar på med sin blåa väska på samlingen. Undra vad som finns i väskan?

Processen

Diddi kommer på besök. De andra Babblarna är redan med i samlingen. Vi uppmärksammar barnen på att Diddi har sin blåa väska med sig. "Oj det låter om den." "Hm, vad kan det vara i den?" Genom att skaka på väskan och använda korta meningar och tonfall om något mystiskt och spännande vill vi väcka barnens uppmärksamhet och nyfikenhet. Väskan öppnas sakta och vi vill få barnen med oss i görandet, att de blir intresserade och håller fokus. Ett efter ett plockas föremålen upp och små följdfrågor kommer, "Vad är detta? Hm, det är något man kan ha när man ritar" "En blå penna!" Sak efter sak delas ut till de andra Babblarna. Vi benämner och upprepar och en dialog hålls igång mellan oss pedagoger och barnen. Vi visar och tränar tillsammans med barnen tecknet för färgen blå. Vi räknar alla sakerna flera gånger och avslutar med att tillsammans benämna sakerna och lägga ner dem i väskan.  

Vi väljer i denna aktivitet ha barnen sittande i soffan och pedagogen agerar och håller i och flyttar på rekvisitan. Vi vill ha samspelet med barnen via spänning, nyfikenhet och samtalet, kommunikationen.

 

Vilket lärande/ vilka lärprocesser ser vi?

Barnen tränar på och lär sig att lyssna. De upplever och lär sig om turtagning i samtal. Genom berättande i korta meningar, flerpartssamtal  och korta frågor utmanas och ökas barnens språkutveckling. Med samtal och frågor vill vi utmana barnens kognitiva funktioner, tänkande och förmåga till problemlösning. Även barnens fantasi och föreställningsförmåga ges möjlighet till att utvecklas. 

Barnen lär sig ordet färgen blå, ramsräkning och tecknet i TAKK för färgen blå.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: